วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

สอบครูไทย:สอบบรรจุครูผู้ช่วย ข้าราชการเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล


ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่รับสมัครดังนี้
1. ครูผุ้ช่วยสาขาคณิตศาสตร์                     จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้ช่วยสาขาวิทยาศาสตร์                     จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผุ้ช่วยสาขาคอมพิวเตอร์                     จำนวน 1 อัตรา


กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย และตำแหน่งสอบข้าราชการอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 15 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
**ผู้สมัครสอบต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว**!!คลิก!!  รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น