วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

มสธ. ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการศึกษาถึง 24 กันยายน 2553ประกาศมหาวัทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/

พนักงงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงงานมหาวิทยาลัย


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้าง 13,590 บาท1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2553 เวลา 19:38

    จะมีโอกาสเป็นข้าราชการไหมเนี่ย

    ตอบลบ