วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

รับสมัครนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 11,120 บาท

รับสมัครจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น