วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สอบครูไทย:พนักงานราชการ ครูผู้สอน สพฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ .ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


ประกาศรับสมัคร: พนักงานราชการ(ครู)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: 1. ปริญญาตรี
                                                   2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รับสมัคร: 19 - 26 ตุลาคม 2553
อัตราเงินเดือน : 9,530 บาท

>> รายละเอียดเพิ่มเติม  <<

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2553

สอบครูไทย: โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  รับสมัครครู

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อ.บางละมุงจ.ชลบุรี
เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์กายภาพ จำนวน 2 อัตรา

ติดต่อได้ที่หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ครูอรรณพ โทร.08-16830069)

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา  


…ประกาศรับสมัครด่วน…

1. รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สนใจสมัครได้ที่ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิชาเอกภาษาไทย ติดต่อได้ที่ 084-3883305

>> รายละเอียดเพิ่มเติม  <<

สอบครูไทย รับสมัครพนักงานราชการครู ถึง 4 ต.ค. 53

สอบครู โรงเรียนหนองคูวิทยา รับสมัครพนักงานราชการครู ถึง 4 ต.ค. 53

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาอังกฤษ

     โรงเรียนหนองคูวิทยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2553 - 4 ตุลาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการโรงเรียนหนองคูวิทยา ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ  


>> รายละเอียดเพิ่มเติม  <<

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

สอบครูพนักงานราชการ โรงเรียนพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งพนักงานราชการ
อัตราเงินเดือน 9,530 บาท
ประเภท: บริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะ:  จบปริญญาตรี (ภาษาไทย) มีใบประกอบวิชาชีพ

รับสมัครถึงวันที่ 24 กันยายน 2553

>> รายละเอียดเพิ่มเติม   <<

สอบครู พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปากละงู สตูล ถึง23/09/53


สอบครู พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปากละงู สตูล


>> รายละเอียดเพิ่มเติม   <<วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

ประกาศผลสอบภาค ก ของ กพ ปี 2553

ประกาศผลสอบภาค ก ของ กพ ปี 2553

ระดับ ปวช.
ระดับปวท. อนุปริญญา ปวส.
ระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

สอบครูไทย: รับอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2
รับสมัครตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง (ไม่จำกัดวิชาเอก)


การศึกษาระดับปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7940.-

เงื่อนไขและรายละเอียดการรับสมัคร
1.ผู้สมัครต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
2.เอกสารประกอบการสมัคร (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบประกอบวิชาชีพครู, ปรยิญญาบัตร, ผลการเรียน, รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ)

ระยะเวลาการรับสมัคร : บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2553

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่:
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2
399 หมู่ 10 ต.ท่าเปลือกข้าว อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 089-8381003, 086-4281485

ประกาศผลสอบ กพ 2553


ประกาศผลสอบ กพ 2553
เตรียมตัวลุ้นกันไว้ให้ดี วันที่ 22 กันยายน 2553นี้แน่นอน

ตามลิงค์นี้เลย >>

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

สอบครูไทยเชียงใหม่เขต 3 รับสมัครวันสุดท้าย: ครูอัตราจ้าง


สอบครูไทยเชียงใหม่เขต 3 รับสมัครวันสุดท้าย: ครูอัตราจ้าง

รายละเอียดดังนี้

ร.ร.บ้านทุ่งข้าวพวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูจ้างสอน
1. วิชาเอกทั่วไป 1 ตำแหน่ง
2. วิชาเอกดนตรี (เน้นมีความสามารถด้านการสอนดุริยางค์ ) 1 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-20 ก.ย. 2553 เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 053-045125 หรือ 081-9803700

>>  รายละเอียดเพิ่มเติม   <<

สอบครูไทย:สอบบรรจุครูผู้ช่วย ข้าราชการเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล


ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่รับสมัครดังนี้
1. ครูผุ้ช่วยสาขาคณิตศาสตร์                     จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้ช่วยสาขาวิทยาศาสตร์                     จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผุ้ช่วยสาขาคอมพิวเตอร์                     จำนวน 1 อัตรา


กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย และตำแหน่งสอบข้าราชการอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 15 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
**ผู้สมัครสอบต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว**!!คลิก!!  รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบครู: โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชรับสมัครครูหลายตำแหน่ง


สอบครูไทย:
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา
เลขที่ 12/19 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา จังหวัดชลบุรี


รับสมัครครู หลายตำแหน่งดังนี้
 1. ครูสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์   จำนวน 1 อัตรา
 2. ครูสอนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น              จำนวน 2 อัตรา
 3. ครูสอนวิชาการตลาด                       จำนวน 1 อัตรา
 4. ครูสอนวิชาภาษาไทย                      จำนวน 1 อัตรา
 5. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์                   จำนวน 1 อัตรา
 6. ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์                   จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553
สนใจติดต่อสอบถาม: ธุรการ โทรศัพท์: 038352440 โทรสาร: 038351785


ขอบคุณข่าวสอบครู: schooljob.in.th

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ด่วน สอบครู ตำแหน่งพนักงานราชการ 16-22 กันยายน 2553

ประกาศโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
เืรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง ครูผู้สอน (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 9,530 บาท
ติดต่อ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 431 ม.2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000. Tel,Fax 037-515308.

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

รับสมัครวันสุดท้าย สอบครู ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูเอกบริหารธุรกิจ

รับสมัครวันสุดท้าย!! 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูเอกบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติ 
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
 
สถานที่รับสมัคร โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ต.หัวนาคำ อ. ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ณ ห้องบริหารงานบุคคล ค่าสมัรครสอบ 50 บาท

เปิดรับสมัครวันที่ 6 - 14 กันยายน 2553

อัตราเงินเดือน 7940 + 1500 รวม 9440

สนใจติดต่อ ครูนิกร ภูถมนิล โทร 0801894617 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี เขต 2 เลขที่ 181 ถนนศรีธาตุ-ไชยวาน ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 Telephone : 042-236214

อบจ.ลำพูน เปิดสอบครูอัตราจ้าง 6 ตำแหน่ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเปิดสอบครูอัตราจ้างจำนวน 6 อัตรา (จ้างตามพันธกิจ)ตำแหน่งต่อไปนี้
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. วิชาเอกช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
4. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา

เอกสารในการสมัคร
1. สำเนาวุฒิ และระเบียบผลการเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. รูปถ่ายหน้าตรง 3 ใบ
5. ใบรับรอแพทย์
6. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
7. หลักฐานการสมัครอื่นๆ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-24 กันยายน 2553 ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หรือติดต่อที่ 0-5359-7260 ต่อ 110, 111

รับสมัครนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 11,120 บาท

รับสมัครจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม

มสธ. ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการศึกษาถึง 24 กันยายน 2553ประกาศมหาวัทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/

พนักงงานมหาวิทยาลัย หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงงานมหาวิทยาลัย


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

จำนวน 1 อัตรา

ค่าจ้าง 13,590 บาทวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อสอบพนักงานราชการ กศน.


ตามประกาศจาก สำนักงาน กศน. เรื่องการสรรหาและและเลือกสรรพพนักงานราชการทั่วไป ที่ผ่านมาและจะประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดการประเมิน วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 นั้น

ผู้เข้าสอบทุกท่านควรมีความรู้ดังต่อไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
8. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
9. นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.

ขอให้ท่านโชคดีในการทำข้อสอบ