วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

สอบครู: โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชรับสมัครครูหลายตำแหน่ง


สอบครูไทย:
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา
เลขที่ 12/19 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา จังหวัดชลบุรี


รับสมัครครู หลายตำแหน่งดังนี้
 1. ครูสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์   จำนวน 1 อัตรา
 2. ครูสอนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น              จำนวน 2 อัตรา
 3. ครูสอนวิชาการตลาด                       จำนวน 1 อัตรา
 4. ครูสอนวิชาภาษาไทย                      จำนวน 1 อัตรา
 5. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์                   จำนวน 1 อัตรา
 6. ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์                   จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553
สนใจติดต่อสอบถาม: ธุรการ โทรศัพท์: 038352440 โทรสาร: 038351785


ขอบคุณข่าวสอบครู: schooljob.in.th

1 ความคิดเห็น: